Lokaal Overleg Comité

Het LOC regelt dus de arbeidsverhoudingen tussen personeel en schoolbestuur.
Het LOC heeft informatierecht naar tewerkstelling, schoolbestuur, financieel beleid, infrastructuur en interne beslissingen.

Daarnaast is er onderhandelingsbevoegdheid, toezichtsbevoegdheid en bemiddelingsbevoegdheid.

 

Leden LOC:

  • Voorzitter & secretaris:  Martine Messely
  • Adviesgevend directie:   Jo Windels
  • Schoolbestuur:                Lut Damman
                                              Jan Defreyne
  • Personeel:                        Amelie De Muynck
                                              Martine Messely