Pedagogische raad

De pedagogische raad bestaat uit een aantal leerkrachten uit de verschillende niveaus, kleuter en lager.  De pedagogische raad heeft een adviesbevoegdheid over de interne organisatie van het schoolleven, over de pedagogische en didactische aanpak. De pedagogische raad vertegenwoordigt twee leden in de schoolraad en bestaat uit volgende leden:

  • Juf Carine Croubels (voorzitter)
  • Juf Stefanie Catteeuw
  • Juf Stephanie Claus
  • Juf Martine Messely
  • Juf Amelie De Munyck
  • Jo Windels (directie – adviesgevend)