Schoolraad

Een schoolraad bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.    

Leden schoolraad:

 • Voorziter & secretaris:   Eline Beernaert
 • Adviesgevend directie:   Jo Windels
 • Schoolbestuur:                Lut Damman
                                            Jan Defreyne
 • Personeel:                       Martine Messely
                                           Stephanie Claus
 • Ouders:                           Tilde Vandendriesche
                                          Eline Beernaert
 • Lokale                             Chris Van Praet
                                          Inge Defreyne