Jouw talent op onze school


Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

  •  Organisatie
    De zetel van de VZW Prizma, Afdeling De Wegwijzer, gevestigd in Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem.
  • De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij IC-verzekeringen met als polisnummer 73042081800099.
  • Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij IC-verzekeringen met als polisnummer 03/97.214.564/000
  • Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
  • Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.