Smartschool

Alle communicatie met de ouders gebeurt via een beveiligd platform, onze schoolcommunicatie verloopt via Smartschool.

  • Het enige waarover u dient te beschikken, is een internetverbinding.  Beschikt u hier niet over, dan kan u dit laten weten aan het secretariaat. Wij zorgen er dan voor dat u de informatie op papier ontvangt. 
  • U krijgt een co-account waarmee u kan inloggen op ons schoolplatform, www.ingelmunster.be
  • Met dit account kan u persoonlijke berichten schrijven naar de klasleerkracht, directeur, …
  •  Via Smartschool wordt u meteen op de hoogte gebracht van informatie die voor u persoonlijk bedoeld is:
    • Een bericht van de klastitularis
    • Een uitnodiging voor een gesprek
    • De afwezigheden van uw kind