Opvang


De school biedt zowel voor- als naschoolse kinderopvang aan.

  • Voorschoolse opvang
  1. Schoolstraat -  elke morgen 7:00 -8:00
  2. Oostrozebekestraat elke morgen 7:00uur -8:00

De betaling gebeurt via de maandelijkse facturatie.
Kostprijs: 0,05 euro per minuut.

Alle kinderen die voor 8.00 uur op de school zijn, gaan verplicht naar de
opvang mits betaling.

  • Naschoolse opvang

Schoolstraat

  • Maandag – dinsdag – donderdag - vrijdag: 15:45 -18:30
  • Woensdag: 12:15 - 13:00

Een groot deel van die tijd gaat de opvang door in 3 niveaus:

  1. de opvang voor de jongste kinderen gaat door in de opvangruimte
  2. de opvang van de oudste kinderen gaat door in de Tuinzaal of op de speelplaats
  3. op maandag-, dinsdag- en donderdagavond is er voor de kinderen vanaf het derde leerjaar mogelijkheid om studieklas te volgen.

 Oostrozebekestraat

De kinderen van de afdeling Oostrozebekestraat worden met de schoolbus naar de Schoolstraat gebracht en verblijven daar in de naschoolse opvang, waar ze kunnen opgehaald worden. Gelieve stipt de einduren van de opvang te respecteren. Wie het einduur overschrijdt zonder geldige reden of verwittigen, betaalt per begonnen kwartier €3 extra.
De betaling gebeurt via de maandelijkse facturatie.

Kostprijs: 0,05 euro per minuut. De naschoolse opvang is gratis tot 16:00, op woensdag tot 12:15   

De aanwezigheden van de kinderen worden stipt bijgehouden via scanregistratie. Via een fiscaal attest kan het betaalde bedrag voor voor- en naschoolse opvang jaarlijks ingebracht worden op de belastingbrief. Dit fiscaal attest wordt enkel bezorgd als alle openstaande rekeningen vereffend zijn.